Vu Binh Binh Sculptor

VŨ BÌNH MINH 

[PDF] Hồ sơ nghệ sĩ (Tải xuống tại đây)

Sống và làm việc tại Hà Nội
Hội viên hội Mỹ thuật Việt Nam
Giảng viên Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

Email: vubinhminh.net@gmail.com

Trình độ học vấn

2012: Tốt nghiệp Cao học Trường Đại học mỹ thuật Việt Nam – Chuyên ngành Điêu khắc
2009: Tốt nghiệp Trường Đại học mỹ thuật Việt Nam – Chuyên ngành Điêu khắc