Vu Binh Binh Sculptor

VŨ BÌNH MINH 

[PDF] Toàn CV của Vũ Bình Minh có thể tải xuống tại đây

Sống và làm việc tại Hà Nội
Hội viên hội Mỹ thuật Việt Nam
Giảng viên Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

Email: vubinhminh.net@gmail.com

Trình độ giáo dục
2009: Tốt nghiệp Trường Đại học mỹ thuật Việt Nam – Chuyên ngành Điêu khắc
2012: Tốt nghiệp Cao học Trường Đại học mỹ thuật Việt Nam – Chuyên ngành Điêu khắc